Contra-alt: Toen sprak Haman tot koning Ahasveros

Bass: Toen sprak Hitler tot de Gootsduitse Rijksdag

Contra-alt: Er is volk, dat gestrooid en afgezonderd leeft
temidden van de volkeren in alle provincies van het Rijk.
Hun wetten zijn anders dan die van elk ander volk, en ze
geven niets om de bevelen van de Koning.

Bas: Als het internationale Jodendom binnen en buiten Europa
erin zou slagen om de volkeren van de wereld weer eens in
een wereldoorlog te storten…

Contra-alt: Daarom past de Koning niet om de Joden ongemoeid
te laten.

Bas: Dan zal het resultaat niet het Wereld-Bolsjewisme en
daarmee de overwinning van het jodendom zijn…

Contra-alt: Als het Koning behaagt, zal er een bevel worden
uitgevaardigd om ze uit te roeien...