Bas: Maar de vernietiging van het joodse ras in Europa…

Hitler in een toespraak 30 januari 1939

Koor: Want rondom mij loert de meute van de honden.

Koor: Want rondom mij loert de meute van honden
een troep boosaardigen opjagende omringt mij

Bas: Zij kamt haar haren, zoals men de dode kamt.
Zij draagt de blauwe scherf onder haar hemd.
Zij draagt de scherf “wereld”aan een band.
Zij kent de woorden, maar ze glimlacht slechts.

Zij mengt haar glimlach door de beker wijn.
Die moet je drinken om in de wereld te zijn.
Jij bent het beeld dat de scherf haar toont,
Als ze zich nadenkend over het leven buigt.