Contra-alt: Met ijlbodes werden de bevelen naar alle koninklijke
provincies gezonden om alle joden, van knaap tot grijsaard,
kinderen en vrouwen, te vernietigen, te vermoorden, ten gronde te richten.

Bas: Mijn voorspelling zal in vervulling gaan: door deze oorlog zal niet de Arische mensheid vernietigd, maar de jood uitgeroeid worden.

Contra-alt: Ik jaag op, ik haal in, roofgoederen verdeel ik zoveel als mijn hart begeert!

Koor: Verhoor mijn smeekbede en ontferm u over uw eigendom!

Koor: Verander ons verdriet in vreugde, zodat wij levend jouw naam loven Heer, en sluit niet de monden van hen die jou bezingen.