Bas: De gedwongen verhuizing…

Koor: Het doodschieten

Bas: van de Joden werd uitgevoerd.

Contra-alt: Zo werd het Joodse volk weggevoerd van de eigen grond
en bodem

Sopraan: Mijn bed zal mij troosten,
Mijn rustplaats mijn klagen wegnemen.
Mijn huid is zwart geworden,
Mijn gebeente door de hitte verbrand,
Mijn lier is tot droefenis geworden,
Tot een huilende stem mijn schalmei.
Mijn bed zal mij troosten,
Mijn rustplaats mijn klagen wegnemen.

Contra-alt: Heel Israël schreeuwde uit alle macht omdat hun dood hun
voor ogen stond.