Bas: De voor de vernietiging bestemde Joden werden naakt de
gaskamer in gejaagd. De deur werd snel dicht geschroefd
en het gas meteen door het plafond van de gaskamer tot op
de bodem verspreid.
De slachtoffers riepen luid:

Koor: Lieve Duitsers, laat ons er uit…

Bas: Het ging zonder pauze door. Nauwelijks had men het laatste
lijk uit de gaskamer getrokken en over het kadavers
bezaaide plein achter het crematorium naar de brandkuil
gesleept, toen in de hal de volgende werden uitgekleed
om vergast te worden. Het was haast niet mogelijk om bij
die snelheid de talloze kledingstukken uit de Ontkleed-
kamers weg te halen. Soms kraaide er van onder een
bundeltje kleren nog het stemmetje van een kind dat men
vergeten was; het werd tevoorschijn gehaald, omhoog
gehouden en door een van de beesten van beulsknechten
door zijn hoofd geschoten.

Koor: Mijn God! Levend aan het gas!