Woord

In de cantate zijn verschillende teksten door elkaar gebruikt. De componist gebruikt hier bijvoorbeeld een Bijbeltekst en een toespraak van Hitler. De tekst uit de Bijbel is meer dan 2000 jaar oud.

Ondanks dat de ene tekst veel ouder is dan de andere, gaan ze beide over de uitroeiing van het Joodse volk. 

Stop het fragment.
Luister naar het fragment.

Bekijk het interviewfragment waarin Hans Kox een toelichting geeft.

Kijk naar de Duitse soldaten op de foto. Ze staan klaar om op bevel te doden. In de cantate worden de aanvallende soldaten vergeleken met agressieve honden. De vertaling van de tekst die in het Duits wordt gezongen is: “Want rondom mij loert de meute honden.” Het koor speelt de rol van de opgejaagde mensen.

Stop het fragment.
Luister naar het fragment.

De panische en dreigende sfeer van dit gedeelte wordt mede veroorzaakt doordat de zangpartij in canon wordt gezongen. Een canon is een stuk waarin stemmen of instrumenten dezelfde melodie spelen, maar op verschillende tijdstippen na elkaar beginnen. Ze doen elkaar na.

Luister nog eens. Kun je dit horen?

De mensen op de foto staan machteloos tegenover de dreigende soldaten. De tekst uit dit fragment komt in de cantate nog een keer voor, maar dan in het Latijn.

Stop het fragment.
Luister naar het fragment.

Vergelijk de fragmenten met elkaar. Welke verschillen kun je ontdekken?

Lees meer >
< Terug