Colofon

Het materiaal is ontwikkeld door Podium, bureau voor educatieve communicatie, in opdracht van de Stichting Hans Kox en in samenwerking met Beeldpunt interactieve producties en de conservatoria van Den Haag, Arnhem en Zwolle.

Dit project is mede tot stand gekomen dankzij een financiële bijdrage van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. 

logo nationaal comite 4 en 5 mei

En daarnaast financieel mogelijk gemaakt door:
Ministerie van VWS, Ministerie van OCW, Provincie Noord-Holland
SNS Reaal Fonds, VSB Fonds
Stichting W.J.O.de Vries-Fonds KAS-Associatie.NV

Het gebruikte beeldmateriaal is onder meer afkomstig uit de 'Fotocollectie Anne Frank Stichting, Amsterdam'. We trachten alle belanghebbenden op gepaste wijze tegemoet te komen. Mocht u echter vragen of opmerkingen over gebruik van beeldmateriaal hebben, neem dan contact met ons op.

Voor alle vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via info@annefrankcantate.nl.