Een concert bezoeken

Wees op tijd! 

Je jas lever je bij de garderobe in. Het is belangrijk dat het publiek op tijd in de zaal zit, want als de deuren eenmaal dicht zijn moet je tot de pauze buiten wachten. Het 4 mei concert begint altijd om 21.15 uur. Het is aan te raden om rond 21.00 uur al de zaal in te gaan. Dan heb je nog genoeg tijd om je plaats te zoeken. Bovendien kun je dan ook nog even de sfeer van de zaal tot je door laten dringen voordat de uitvoering begint.

De musici verschijnen...

Meestal komt het orkest al voor de officiële begintijd op, de musici gaan zich warmspelen. Ook het koor is al ruim van tevoren aanwezig. Op een gegeven moment gaan de orkestmusici stemmen. Een hoboïst speelt een lange toon die als uitgangspunt dient voor elke musicus om zijn instrument te stemmen. Als dat niet gebeurt, klinkt het instrument vals. Als de verlichting dooft, is dat een signaal dat de dirigent op zal komen. Bij de uitvoering van de Anne Frank Cantate komen ook de solisten nog op, meestal voor de dirigent. Zij krijgen een welkomstapplaus. Vervolgens gaat het concert beginnen.

Applaus

Vaak bestaat een muziekstuk uit meerdere delen. Over het algemeen wordt er niet geklapt tussen de delen, ook niet als er rust tussen zit om opnieuw te stemmen. Het is pijnlijk als je als enige op dat moment klapt, dus volg het programmaboekje voor de delen. Het veiligste is om pas te klappen als mensen om je heen dat ook doen.

Stilte 

Tijdens de uitvoering van de muziek moet je absoluut stil zijn. Praten en zelfs fluisteren tijdens het concert is storend. In de pauze kun je met elkaar praten, maar niet tijdens de uitvoering. Het zal je opvallen dat mensen vaak kuchen tijdens een concert. Als het kan wacht je daarmee tot het orkest heel hard speelt of als er tussenpauzes zijn waar iedereen dat doet.

Na afloop 

Na afloop van een muziekstuk, als iedereen klapt, buigt de dirigent en spoort hij sommige musici aan hetzelfde te doen. De solisten buigen altijd. Het koor buigt meestal niet en de orkestleden alleen als de dirigent ze uitnodigt omdat ze een solo hebben gespeeld. Na afloop van het concert haal je je jas op en verlaat je het gebouw.

Lees meer >
< Terug