Docenten

Om ook jongeren kennis te laten maken met de cantate, de componist en de boodschap van de compositie, is op initiatief van de stichting Hans Kox dit educatieve programma ontwikkeld. 

Doelgroep: Deze interactieve, educatieve website is ontwikkeld voor leerlingen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs en sluit aan bij het curriculum van de kunstvakken en muziek in het bijzonder.  De bijbehorende opdrachten kennen een vmbo variant en een havo/vwo variant.

De site bestaat uit twee hoofdonderdelen:
Ontdek de cantate (onder het kopje Cantate). Hier kunnen leerlingen individueel of in groepjes aan de slag met de vier delen van de cantate. Dankzij een combinatie van informatie en interactieve verwerkingsvormen leren leerlingen de cantate kennen.
Opdrachten. Individueel of in groepjes gaan leerlingen één of meer lesuren aan de slag met muziek en andere kunstvormen. 

Daarnaast bevat de site achtergrondinformatie, praktische informatie over het bezoeken van een (klassiek) concert en een woordenlijst met muziekbegrippen. 

Meer informatie vindt u in de handleiding (pdf).