De vier delen van de cantate

In de Introductie draagt Kox zijn werk op aan Anne Frank, die hij 'a child of light', ‘een kind van het licht' noemt.

In het deel 'Nox' (Nacht) wordt het plan beschreven de Joodse bevolking uit te roeien. Kox zet citaten van Hitler naast uitspraken van Haman uit het Bijbelboek Esther. Haman spoort zijn Koning aan om de Joodse bevolking systematisch te elimineren. Meer dan tweeduizend jaar later smeedt/heeft Hitler in Duitsland dezelfde plannen. Wat is er veranderd in die tweeduizend jaar?

Het deel 'Mors' (Dood) beschrijft de Holocaust zelf. In ooggetuigenberichten beschrijven SS-soldaten op welke gruwelijke wijze de Joden in de concentratiekampen om het leven zijn gebracht.

Het laatste deel van de cantate heet 'Lux' (Licht). Hans Kox is er overtuigd van dat de mens na zijn dood het licht tegenkomt. Er worden vragen gesteld: wat zult U doen, God, als ik sterf? Of: wat is de mens dat U om hem geeft? De cantate eindigt met een citaat van Augustinus, een conclusie en een waarschuwing tegelijk: slecht is de tijd, maar wij zijn de tijd.

Lees meer >
< Terug