Contrabas

Grootste en laagst klinkende gestreken snaarinstrument. De gebruikelijke lengte is ruim 180 cm., en de contrabassist moet staan of op een hoge stoel zitten om het instrument te bespelen.

De contrabas heeft, evenals de andere strijkinstrumenten in het orkest, vier snaren die tot klinken worden gebracht door te tokkelen of te strijken.


Terug naar Woordenlijst