Solist

Komt van het Latijnse ‘Solus’ wat ‘alleen’ betekent. Een solo is het gedeelte in een compositie dat door één musicus wort uitgevoerd, eventueel met begeleiding van andere instrumenten.


Terug naar Woordenlijst